KAK Södra Årsmöte

Årsmöte i KAK Södra Avdelningen hålls torsdag den 12 mars 2020, kl 18.00.
Plats: Klubblokalen, Limhamnsgårdens Allé 37 i Limhamn.

Alla medlemmar hälsas välkomna. Enklare förtäring och dryck serveras. Vänligen anmäl deltagande till bertil.liljeqvist@kak.se eller 0708-908 504 senast
torsdag den 27 februari.

För officiell kallelse se vår klubbtidning KAK magasin nr 03/4 2019.

Välkomna!
Styrelsen i KAK Södra Avdelningen

 

 

Logga in