KAK Södra Årsmöte

KAK Södra Årsmöte går av stapeln torsdagen den 7:e februari kl 18:30 på Kansliet i Limhamn, Limhamnsgårdens Allé 37.

För officiell kallelse se Klubbnytt 4/2018.

Vänligen meddela närvaro senast den 3:e februari via telefon 0708- 90 85 04 eller email:  bertil.liljeqvist@kak.se.
Efter mötet bjuder vi på klassisk ärtsoppa.

Agenda kommer att sättas upp på kansliet i förväg där även årsberättelse kommer att finnas tillgänglig. 

Välkomna!
Jacob Laurin
Ordförande KAK Södra

KAK Södra Budgetmöte
KAK Södra kallar även till Budgetmöte tisdagen den 29:e januari på Kansliet i Limhamn.
Detta möte är endast för dem som vill få djupare inblick i planeringen av föreningens verksamhet under 2019. Mötet påbörjas kl 17:30 och beräknas vara avslutat 18:00 -18:15, då ordinarie Styrelsemöte därefter strax påbörjas.
Vänligen meddela närvaro senast den 23 januari till Bertil Liljeqvist via telefon 0708- 90 85 04 eller email:  bertil.liljeqvist@kak.se.
Vi bjuder på Kaffe och enklare förtäring.
Välkomna!

Logga in