KAK Östra Årsmöte

Årsmöte i KAK Östra Avdelningen hålls på KAK kansli, Villa Godthem, Stockholm, tisdag 10 mars 2020, kl 18.00.

Kaffe och tilltugg serveras, varför föranmälan är önskvärt senast tisdag 3 mars 2020 på e-mail: info@kak.se

För officiell kallelse se vår klubbtidning KAK magasin nr 03/4 2019.

Välkomna!
Styrelsen i KAK Östra Avdelningen

Logga in