KAK Motorsport Årsmöte

Årsmöte i KAK Motorsport torsdag 19 mars på KAK Kansli, Villa Godthem, Stockholm.

Kallelse till årsmöte sker i Klubbnytt samt stadgeenligt via e-post i början på 2020, till de av KAK:s medlemmar som innehar SBF tävlings- eller funktionärslicens eller som till
medlemsregistret tidigare anmält intresse för motorsport.

Anmälan om deltagande görs via mail till info@kak.se senast den 1 mars 2020.

Välkomna! Styrelsen i KAK Motorsport

Logga in