KAK Årsmöte på Grand Hôtel

KAK årsmöte / nytt datum 16 mars 2020

Kallelse har tidigare aviserats i vår medlemstidning KAK Magasin till den 6 april 2020.
Bifogat finner ni en ny kallelse till Kungliga Automobil Klubbens årsmöte 2020.

Nytt datum är måndagen den 16 mars 2020, kl 17:00 på Grand Hôtel i Stockholm.

Vänligen anmäl deltagande via mail på:  info@kak.se

Varmt Välkomna!

Thomas Hedberg
tf Generalsekreterare
KAK / Kungliga Automobil Klubben

 

Bilagor:
Brev Årsmöte klicka här:
Kallelse o dagordning  klicka här:

Logga in