Rapporter och policydokument

KAK arbetar ständigt för att vara med och bidra i diskussionen kring framtidens mobilitet. Här finns rapporter och policydokument som är framtagna i syfta att vara konstruktiva inlägg i den allmänna debatten.

miljöprogram

KAK:s Miljöprogram. Alla parter måste ta sitt ansvar för miljön.

Skop-undersökning om svenska folkets syn på infrastrukturinvesteringar.

Skop-undersökning om svenska folkets syn på infrastrukturinvesteringar.

Slussen i Stockholm ska byggas om. KAK:s syn på frågan.

Slussen i Stockholm ska byggas om. KAK:s syn på frågan.

peakcar

Bilförsäljningen slår rekord. Talet om ”Peak car” är knappast någon realitet.

Skop-undesökning om prioriteringar vid satsningar på infrastruktur.

Skop-undesökning om prioriteringar vid satsningar på infrastruktur.

Rapport om barns och ungas trafiksäkerhet med fokus på trafik med fokus på utbildning.

Rapport om barns och ungas trafiksäkerhet.

autonoma

Ny teknik som gör bilarna självkörande ställer nya krav på alla i trafiken.

Skop-undersökning om allmänhetens syn på vägarbeten.

Skop-undersökning om allmänhetens syn på vägarbeten.

En rapport om ny tekink och säkerhet.

En rapport om ny tekink och säkerhet.

Logga in