KAK Södra Seminarium

Car-boom” – är Malmö och Limhamn redo för framtidens bilism?

Hur ska planeringen av infrastruktur se ut för att möta den växande bilismen nu och i framtiden? Det är temat för denna diskussionskväll  i Limhamn som du är hjärtligt välkommen till.

Bara under 2016 såldes över 50 000 nya bilar i Skåne och bilförsäljningen slår rekord i Sverige. Man skulle kunna säga att det är en ”car-boom” som nu råder. Trots det planerar kommunerna ofta för det motsatta och vill minska bilismen. Detta trots att pågår ett paradigmskifte inom transportsektorn. Fordonen blir allt tystare, säkrare och renare.

Paneldeltagare:

Andreas Schönström(S), kommunalråd, ordförande, Tekniska nämnden

Håkan Fäldt (M), ledamot av kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i tekniska nämnden Malmö

Anders Ydstedt, ordförande, Kungliga Automobil Klubbens Expertråd

Lars Holmqvist, Senior Advisor och ledamot Kungliga Automobil Klubbens Expertråd

 Fler deltagare tillkommer

 

Tid:                      19 april kl 18 – 20:00. (Lättare förtäring serveras från kl 17:30)

Plats:                  Limhamns Folkets hus, Linnégatan 61

Anmälan till info@kak.se senast 14 april

Meddela även eventuell specialkost.

Logga in