50 år sedan Högertrafik infördes

Söndag den 3 september är det 50 år sedan Högerstrafik infördes i Sverige.

Mera info om KAK-arrangemang kring detta kommer!

Logga in